რეპორტინგი

აუდიტის დასკვნა 2019 აუდიტის დასკვნა 2019
2020 წლის 30 სექტემბერი 2020 წლის 30 სექტემბერი
2020 წლის 31 03 ანგარიშგება 2020 წლის 1 კვარტლის შეგეგები
2019 წლის 31,12 ანგარიშგება 2019 წლის 31,12 ანგარიშგება
2019 წლის 30.09 ანგარიში 2019 წლის 30,09 ანგარიში
2019 წლის 30.06 ანგარიში 2019 წლის 30.06 ანგარიში
აუდიტის დასკვნა 2018 დასკვნა 2018
2019 წლის 31,03 ანგარიში ანგარიშგება 2019 წლის 31. მარტი
2018 წლის ანგარიშგება 2018 წლის შედეგები ანგარიშგება
2018 წლის 30,09 ანგარიში 2018 წლის 30,09 ანგარიში
2018 წლის 30.06 ანგარიში 2018 წლის 30.06 ანგარიში
აუდიტის დასკვნა 2017 წლის
2018 წლის 30.03 ანგარიში 2018 წლის 30.03 ანგარიში