რეპორტინგი

2023 წლის 30 ივნისის მოგება ზარალი 2023 წლის 30 ივნისის მოგება ზარალი
2023 წლის 3 კვარტლის მოგება ზარალი 2023 წლის 3 კვარტლის მოგება ზარალი
აუდიტის დასკვნა 2022 წლის აუდიტის დასკვნა 2022 წლის
2023 წლის 1 კვარტლის შედეგები 2023 წლის 1 კვარტლის შედეგები
2022 წლის 31 დეკემბრის 4 კვარტლის შედეგი
2022 წლის 30 სექტემბერი 2022 წლის 30 სექტემბერი
2022 წლის 30 ივნისის 2022 წლის 30 ივნისის
აუდიტის დასკვნა 2021 აუდიტის დასკვნა 2021
2022 წლის 31 მარტი 2022 წლის 31 მარტი
2021 წლის 31 დეკემბერი 2021 წლის 31 დეკემბერი
2021 წლის 30 სექტემბერი 2021 წლის 30 სექტემბერი
2021 წლის 30 ივნისი 2021 წლის 30 ივნისი
2020 წლის აუდიტის დასკვნა 2020 წლის აუდიტის დასკვნა
2021 წლის 31. მარტი 2021 წლის ანგარიშგება
2020 წლის 31 დეკემბერი 2020 წლის 31 დეკემბრის
აუდიტის დასკვნა 2019 აუდიტის დასკვნა 2019
2020 წლის 30 სექტემბერი 2020 წლის 30 სექტემბერი
2020 წლის 31 03 ანგარიშგება 2020 წლის 1 კვარტლის შეგეგები
2019 წლის 31,12 ანგარიშგება 2019 წლის 31,12 ანგარიშგება
2019 წლის 30.09 ანგარიში 2019 წლის 30,09 ანგარიში
2019 წლის 30.06 ანგარიში 2019 წლის 30.06 ანგარიში
აუდიტის დასკვნა 2018 დასკვნა 2018
2019 წლის 31,03 ანგარიში ანგარიშგება 2019 წლის 31. მარტი
2018 წლის ანგარიშგება 2018 წლის შედეგები ანგარიშგება
2018 წლის 30,09 ანგარიში 2018 წლის 30,09 ანგარიში
2018 წლის 30.06 ანგარიში 2018 წლის 30.06 ანგარიში
აუდიტის დასკვნა 2017 წლის
2018 წლის 30.03 ანგარიში 2018 წლის 30.03 ანგარიში