იპოთეკური სესხი

მაქსიმალური თანხა 100,000 ლარი
სესხის პროცენტი 24% წლიური
სესხის ეფექტური პროცენტი 27% წლიური
სესხის ვადა 1-დან 120 თვემდე
უზრუნველყოფა უძრავი ქონება
იპოთეკის საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია სტანდარტული: 50 ლარი; მომდევნო დღეს 150 ლარი; იმავე დღეს 200ლარი
უპირატესობები  
სესხის გაცემის ვადა 1 სამუშაო დღე
სესხის დაფარვის ტიპი: 1. თანაბარი შენატანებით (ანუიტეტური)
  2. მხოლოდ პროცენტის გადახდით
ვადამდე დაფარვის ჯარმა 0%
იპოთეკის ხელშეკრულების გაფორმება არ მოითხოვს ნოტარიული წესით
დამოწმებას